Úvodem      Nejstarší křížovka      Název křížovka je z roku 1903      Naše první minikřížovky      Tři verze o vzniku křížovek      Naše první „americké křížovky“      Další vývoj křížovek u nás      Současné „americké“ křížovky

    Současné „americké“ křížovky,

    tedy křížovky, jaké najdete za mořem, v Anglii, Německu, Rakousku atd., ale podobné i v Itálii, Maďarsku nebo v Polsku, vypadají např. takto:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

25

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

ACROSS
1. Passing fashions
5. Speedy
9. Mouse's kin
12. The Beehive State
13. Notion
14. Cola cooler
15. Gambling city
16. Close by
17. Metal source
18. Frees (of)
20. Airport terminal exits
22. Also rans
25. Barnyard bird
26. Got out of bed
27. Undersides
31. Angry
32. Attorney's subject
33. Compete
34. Ceiling coating
37. Weighing device
39. Classroom favorite            
40. Glued shut
41. Nut used in pies
44. Unbolt
45. A Gershwin
46. White bird
48. Sketched
52. Mouth part
53. Biblical garden
54. Volcanic flow
55. Civil War general
56. Lease payment
57. Organs with pupils
DOWN
1. Winter coat material
2. Had lunch
3. Rather or Aykroyd
4. "... of Tripoli"
5. Locates
6. Summer drink
7. Saltwater body
8. Bull's eye site
9. Uproar
10. Cropland measure            
11. Starts (with "off")
12. Wrath
21. Social insect
22. Living room item
23. Spoken
24. Fountain treat
25. In what way?
27. Cage part
28. Egg shaped
29. 5,280 feet
30. Spring sowing
32. Allow
35. Fashionable resort
36. Sore
37. Witness
38. Birthday cake topper
40. Went on a shopping spree
41. Medicinal capsule
42. Part of "HOMES"
43. Town, South Africa
44. Baking chamber
47. Poem of admiration
49. Sunbeam
50. Actress Arden
51. Existed

řešení     další americké křížovky