asijský sokolík 
 asijský druh sokolíka 
 dámský klobouk 
 stepní tráva 
 stepní stráva 
 prodloužená boční zeď 
 prodloužená boční zeď střelnouzbraň 
 nabíjet střelnouzbraň 
 rodové tradice islámských národů 
 alkan 
 kola 
 intoxikace 
 součast eterických olejů 
 měnová jednotka macaa 
 dadus 
 opevnit 
 úřad 
 dadun 
 předložka 
 otrok 
 okout 
 ozdobný strom 
 HANDICAP 
 nejčistší mošt z vinných bobulí 
 všemi hlasy 
 měkkýš 
 lipan 
 pociťovat soucit 
 tukový nezhoubný nádor 
 ošumělé 
 ochablost 
 svislá jeskyně 
 poiřeby kuchaře 
 barokní skladba 
 zmáčeti 
 australský vačnatec 
 kaprovitá ryba 
 najednou 
 Rxtmický útvar v hudbě 
 Klínový nástroj k sekání 
 Italský osttov 
 Uměle zpevněná široká cesta 
 Uměle zpevněná široká cests 
 Uměle zpevněná široká cedts 
 Klínový nástroj k sekání